http://rybarizbra.wz.cz - Přidat k oblíbeným NA WEBU SE STÁLE PRACUJE
Historie
Místní organizace tehdy Československého rybářského svazu ve Zbraslavicích byla založena 3.října 1970 na ustavující schůzi výboru. Byla zde přečtena příslušná ustanovení stanov a v jejich duchu bylo přikročeno k volbě předsedy a ostatních funkcionářů nově vzniklé MO Zbraslavice.

Všichni členové vedení byli zvoleni jednohlasně a své funkce přijali.

předseda MO - František Lebeda
místopředseda MO - Karel Krátký
jednatel - František Jelínek
účetní - Josef Strniště
kulturní referent - Stanislav Němec
člen výboru - Josef Pekárek
předseda revizní komise - František Vondry
člen revizní komise - Stanislav Kubín

Téhož dne se konala ustavující členská schůze jíž předsedal František Lebeda. Bylo konstatováno, že cesta k osamostatnění nebyla úplně jednoduchá. Nová organizace začala tímto dnem hospodařit na třech rybníčcích u Kateřinek, na Pavlovce, na Pekárku a na Novém Rybníku, který měla doposud v užívání MO Kutná Hora. V kateřinských rybníčcích byl plůdek, Pavlovka a Pekárek byly prázdné. Za Nový rybník bylo nutné uhradit částku 12000,- Kčs MO Kutná Hora jako úhradu za ryby a investované prostředky za poslední tři roky. Mezi první úkoly patřilo dořešení vztahu s MO Kutná Hora, dále vybrání dobrovolného návratného příspěvku členů ve výši 100,-Kč jako počáteční základní vklad. Byl stanoven termín 10.10.1970 pro sběr druhotných surovin pro získání finančních prostředků pro začátek.

To bylo několik faktů z naší historie. Jak jste mohli sami posoudit začátky nebyly lehké a nově vzniklou organizaci čekala spousta úkolů.
(c) 2007 design by Krtek
webmaster